Prijava!
Registracija!

Skupine


OBVESTILO O NAROČILU


Blago
Razne medicinske naprave in proizvodi

Datum objave: 12. 10. 2012
Številka objave: JN11004/2012

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
BOLNIŠNICA SEŽANA, CANKARJEVA ULICA 4, Kontakt: Saša Prinčič, V roke: mag. Silvana ŠONC, SI-6210 SEŽANA.Tel. 386 57074000. Telefaks 386 57341302. E-pošta sasa.princic@bsezana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.bolnisnica-sezana.si/

Dodatne informacije dobite pri
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.

I.2) VRSTA NAROČNIKA
Oseba javnega prava.

I.3) GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje

I.4) ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov:
Da.
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, SI-1000 Ljubljana.


ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1) OPIS

II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:

Oprema

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago.Nakup.

II.1.3) Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo.

II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu

Trajanje okvirnega sporazuma:

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:

Nabava opreme

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
33190000 (Razne medicinske naprave in proizvodi)

II.1.7) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

II.1.8) Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope:
Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.

II.1.9) Informacije o variantah
Variante so dopustne:
ne.

II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1) Celotna količina ali obseg

II.2.2) Informacije o opcijah
Opcije:
Ne.

II.2.3) Informacije o podaljšanjih

II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK


PRILOGA BINFORMACIJE O SKLOPIH

ŠT. SKLOPA
1

NAZIV SKLOPA
Bolniške postelje

1) KRATEK OPIS

2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
33192120 (Bolniške postelje)

3) KOLIČINA ALI OBSEG

4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH


PRILOGA BINFORMACIJE O SKLOPIH

ŠT. SKLOPA
2

NAZIV SKLOPA
Nočne omarice z integrirano servirno mizico

1) KRATEK OPIS

2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
33190000 (Razne medicinske naprave in proizvodi)

3) KOLIČINA ALI OBSEG

4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH


PRILOGA BINFORMACIJE O SKLOPIH

ŠT. SKLOPA
3

NAZIV SKLOPA
Splošna medicinska oprema in tehnološka oprema

1) KRATEK OPIS

2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
33190000 (Razne medicinske naprave in proizvodi)

3) KOLIČINA ALI OBSEG

4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH


PRILOGA BINFORMACIJE O SKLOPIH

ŠT. SKLOPA
4

NAZIV SKLOPA
Medicinski aparati

1) KRATEK OPIS

2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
33195100 (Monitorji)

3) KOLIČINA ALI OBSEG

4) NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH


ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1) Finančna zavarovanja

V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo

V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano

V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.1.4) Drugi posebni pogoji

III.2) POGOJI ZA UDELEŽBO

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.4) Informacije o pridržanih naročilih

III.3) SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1) Informacije o določeni stroki

III.3.2) Osebje, odgovorno za izvedbo storitve


ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1) VRSTA POSTOPKA

IV.1.1) Vrsta postopka
Odprti postopek.

IV.1.2) Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2) MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena.

IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi

IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
JN 05/12

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

IV.3.3) Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje:
Ne.

IV.3.4) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31. 10. 2012
Čas: 09:00

IV.3.5) Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6) Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Uradni jeziki EU: SL

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Do: 31. 5. 2013

IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Datum: 31. 10. 2012
Čas: 11:00
Kraj: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
V skladu z razpisno dokumentacijo.


ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA

VI.2) INFORMACIJE O SREDSTVIH EU

VI.3) DODATNE INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/10/2585-299776519119456/JN05-12_-_Oprema_Bolnisnica_Sezana.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
Datum: 24. 10. 2012
Čas: 15:00

VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1) Organ, pristojen za pritožbene postopke
BOLNIŠNICA SEŽANA, CANKARJEVA ULICA 4, SI-6210 SEŽANA.

Organ, pristojen za postopek mediacije


VI.4.2) Vložitev pritožb

VI.4.3) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
BOLNIŠNICA SEŽANA, CANKARJEVA ULICA 4, SI-6210 SEŽANA.

VI.5) DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
12. 10. 2012


Starejši razpisi

Goriva (Blago)

Elektrika (Blago)

Razna živila (Blago)

Razna živila (Blago)

Elektrika (Blago)

Gradbena dela (Gradnje)

Kurilno olje (Blago)

Elektrika (Blago)

Šotori (Blago)

Gradbena dela (Gradnje)

Gradbena dela (Gradnje)

Čistilna sredstva (Storitve)

Gradbena dela (Gradnje)

Gradbena dela (Gradnje)