Prijava!
Registracija!

Skupine


Javni razpisi

Kamere zgama žarki (lago)

Šifra: JN2498/2015
Datum od 2015-04-21 do 0000-00-00

Gradbena dela na vodnih objektih (radnje)

Šifra: JN2484/2015
Datum od 2015-04-21 do 2014-05-29

Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve (toritve)

Šifra: JN2493/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-19

Železniški tovorni vagoni (lago)

Šifra: JN2468/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-29

Gradbena dela na cestah (radnje)

Šifra: JN2500/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-06-22

Gradbena dela na cestah (radnje)

Šifra: JN2487/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-15

Farmacevtski proizvodi (lago)

Šifra: JN2492/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-06-01

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene (toritve)

Šifra: JN2495/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-06-01

Farmacevtski proizvodi (lago)

Šifra: JN2497/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-06-01

Gradbena dela na cestah (radnje)

Šifra: JN2499/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-20

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (toritve)

Šifra: JN2488/2015
Datum od 2015-04-21 do 0000-00-00

Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov (toritve)

Šifra: JN2491/2015
Datum od 2015-04-21 do 0000-00-00

Različna zdravila (lago)

Šifra: JN2490/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-29

Diskovno polje (RAID) (lago)

Šifra: JN2486/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-06-01

Programski paket za posamezno industrijo (toritve)

Šifra: JN2482/2015
Datum od 2015-04-21 do 0000-00-00

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN2475/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-04

Storitve vzvezi zodpadki (toritve)

Šifra: JN2477/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-04-29

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2480/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-07

Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme (toritve)

Šifra: JN2481/2015
Datum od 2015-04-21 do 2014-05-29

Digitalni oddajniki (lago)

Šifra: JN2485/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-29

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN2474/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-22

Motorna vozila (lago)

Šifra: JN2478/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-06

Razna živila (lago)

Šifra: JN2483/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-22

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN2462/2015
Datum od 2015-04-21 do 0000-00-00

Gradbena dela na osnovni šoli (radnje)

Šifra: JN2464/2015
Datum od 2015-04-21 do 0000-00-00

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2460/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-04-28

Pripravljalna dela na gradbiščih (radnje)

Šifra: JN2463/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-29

Arheološka izkopavanja (toritve)

Šifra: JN2467/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-19

Arheološka izkopavanja (toritve)

Šifra: JN2471/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-19

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (toritve)

Šifra: JN2465/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-04

Motorna vozila (lago)

Šifra: JN2461/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-22

Storitve vzdrževanja prometne signalizacije (toritve)

Šifra: JN2473/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-29

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2458/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-06-02

Storitve zasajevanja (toritve)

Šifra: JN2466/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-05-05

Naprave za podporo delovanja ledvic (lago)

Šifra: JN2469/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-06-02

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2470/2015
Datum od 2015-04-21 do 2015-06-08

Asfalt (lago)

Šifra: JN2457/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-12

Električna oprema za nadzemne vode (lago)

Šifra: JN2459/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-05

Motorna kolesa (lago)

Šifra: JN2446/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-20

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2456/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-06-02

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN2452/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-06

Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov (toritve)

Šifra: JN2455/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-20

Razna živila (lago)

Šifra: JN2450/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-06-01

Oglaševalske storitve (toritve)

Šifra: JN2453/2015
Datum od 2015-04-20 do 0000-00-00

Storitve gradbenega projektiranja (toritve)

Šifra: JN2447/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-11

Stroji in naprave za rudarstvo (lago)

Šifra: JN2448/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-06

Motorna vozila (lago)

Šifra: JN2451/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-05-20

Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) (lago)

Šifra: JN2449/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-06-01

Distribucija električne energije (lago)

Šifra: JN2443/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-04

Gradbena dela na objektih na in vmorju (radnje)

Šifra: JN2420/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-07

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2445/2015
Datum od 2015-04-20 do 2015-06-05

Sistemi in naprave za nadzorovanje in varovanje (toritve)

Šifra: JN2439/2015
Datum od 2015-04-17 do 0000-00-00

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN2434/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-04

Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč (radnje)

Šifra: JN2438/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-13

Različna oprema in potrebščine za pisarne (lago)

Šifra: JN2444/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-07

Zobozdravniško potrošno blago (lago)

Šifra: JN2440/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-28

Oprema za športe na različnih igriščih (lago)

Šifra: JN2430/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-13

Storitve gradbenega projektiranja (toritve)

Šifra: JN2433/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-18

Storitve na področju kmetijstva (toritve)

Šifra: JN2435/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-07

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN2431/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-06

Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in znjimi povezana oprema (toritve)

Šifra: JN2412/2015
Datum od 2015-04-17 do 0000-00-00

Tirna vozila in njihovi deli (lago)

Šifra: JN2395/2015
Datum od 2015-04-16 do 0000-00-00

Računalniški strežniki (lago)

Šifra: JN2406/2015
Datum od 2015-04-17 do 0000-00-00

Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila (lago)

Šifra: JN2416/2015
Datum od 2015-04-17 do 0000-00-00

Računalniška oprema in pribor (lago)

Šifra: JN2419/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-04-28

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah (radnje)

Šifra: JN2422/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-15

Fotokopirni papir (lago)

Šifra: JN2423/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-07

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN2424/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-06

Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme (toritve)

Šifra: JN2429/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-13

Gradbena dela na športnih objektih (radnje)

Šifra: JN2428/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-07

Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme (toritve)

Šifra: JN2421/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-26

Razna živila (lago)

Šifra: JN2426/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-26

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2427/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-27

Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme (toritve)

Šifra: JN2418/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-04

Geodetske storitve (toritve)

Šifra: JN2410/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-12

Gozdarske storitve (toritve)

Šifra: JN2413/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-04-28

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2414/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-04-28

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN2408/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-04-28

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN2405/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-18

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN2407/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-15

Storitve vzvezi zodpadki (toritve)

Šifra: JN2409/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-06-02

Storitve upravljanja poslovnih nepremičnin (toritve)

Šifra: JN2411/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-28

Milo (lago)

Šifra: JN2415/2015
Datum od 2015-04-17 do 2015-05-19

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (toritve)

Šifra: JN2399/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-04

Oblačila, obutev, prtljaga in pribor (lago)

Šifra: JN2392/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-25

Računalniška oprema in pribor (lago)

Šifra: JN2396/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-04-27

Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo (toritve)

Šifra: JN2400/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-04-24

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN2403/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-13

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene (toritve)

Šifra: JN2397/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-25

Storitve čiščenja in sanitarne storitve (toritve)

Šifra: JN2398/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-27

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN2393/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-04

azne storitve

Šifra: JN2373/2015
Datum od 2015-04-15 do 2015-04-24

Pripravljalna dela na gradbiščih (radnje)

Šifra: JN2391/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-19

Elektrika (lago)

Šifra: JN2389/2015
Datum od 2015-04-16 do 2015-05-25