Prijava!
Registracija!

Skupine


Javni razpisi

Strežniki (lago)

Šifra: JN1453/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-01-12

Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije (lago)

Šifra: JN1459/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-09

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN1463/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-30

Tirna vozila in njihovi deli (lago)

Šifra: JN1460/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-19

Razna živila (lago)

Šifra: JN1467/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-20

Strežniki (lago)

Šifra: JN1464/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-20

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN1449/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-20

Storitve poslovanja zlastnimi nepremičninami (toritve)

Šifra: JN1457/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-20

Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi (toritve)

Šifra: JN1452/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-24

Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi (lago)

Šifra: JN1454/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-14

Razna živila (lago)

Šifra: JN1455/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-14

Storitve nadzora gradbišč (toritve)

Šifra: JN1432/2015
Datum od 2015-03-04 do 0000-00-00

Deli in pribor za vozila in njihove motorje (lago)

Šifra: JN1447/2015
Datum od 2015-03-04 do 0000-00-00

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1430/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-16

Gradbena dela na elektroenergetskih vodih (radnje)

Šifra: JN1436/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-19

Naprave za tomografijo (lago)

Šifra: JN1439/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-19

Storitve čiščenja in sanitarne storitve (toritve)

Šifra: JN1440/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-09

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1443/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-16

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1444/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-16

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1445/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-16

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1446/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-16

Gradbena dela na elektroenergetskih vodih (radnje)

Šifra: JN1448/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-19

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN1433/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-20

Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva (toritve)

Šifra: JN1441/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-20

Storitve računalniške podpore (toritve)

Šifra: JN1435/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-17

Razne storitve popravila in vzdrževanja (toritve)

Šifra: JN1437/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-15

Kurilno olje (lago)

Šifra: JN1438/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-04-13

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN1442/2015
Datum od 2015-03-04 do 2015-03-19

Storitve čiščenja pisarniške opreme (toritve)

Šifra: JN1420/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-25

Elektrotehnična oprema (lago)

Šifra: JN1424/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-24

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1428/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-16

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1429/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-16

Varnostne ograje (lago)

Šifra: JN1431/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-04-20

Storitve vzvezi zodplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem (toritve)

Šifra: JN1421/2015
Datum od 2015-03-03 do 0000-00-00

Drogovi cestne razsvetljave (lago)

Šifra: JN1410/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-24

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1419/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-04-20

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih (radnje)

Šifra: JN1422/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-04-08

Elektronska oprema (lago)

Šifra: JN1414/2015
Datum od 2015-03-03 do 0000-00-00

Sistem vodenja in kontrole (lago)

Šifra: JN1416/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-24

Material in pribor za gradnjo (lago)

Šifra: JN1388/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-04-14

Čistilna sredstva (lago)

Šifra: JN1417/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-04-20

Farmacevtski proizvodi (lago)

Šifra: JN1418/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-04-13

Storitve podatkovnih baz (toritve)

Šifra: JN1405/2015
Datum od 2015-03-03 do 0000-00-00

Pohištvo (lago)

Šifra: JN1396/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-03-12

Gradbena dela na avtocestah (radnje)

Šifra: JN1402/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-10

Zemeljski plin (lago)

Šifra: JN1406/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-25

Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev (toritve)

Šifra: JN1407/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-24

Razna živila (lago)

Šifra: JN1412/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-04-14

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN1398/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-24

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN1403/2015
Datum od 2015-03-03 do 2015-03-19

Razna živila (lago)

Šifra: JN1380/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-03-13

Naprave za tomografijo (lago)

Šifra: JN1391/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-03-04

Vozila za vzdrževanje cest (lago)

Šifra: JN1395/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-03-31

Storitve na področju jedrske varnosti (toritve)

Šifra: JN1393/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-03-12

Storitve računalniške podpore in svetovanja (toritve)

Šifra: JN1394/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-04-14

Storitve na področju jedrske varnosti (toritve)

Šifra: JN1384/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-03-13

Les (lago)

Šifra: JN1350/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-04-15

Inštalacijska dela pri gradnjah (radnje)

Šifra: JN1386/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-04-14

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene (toritve)

Šifra: JN1387/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-04-15

Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego (lago)

Šifra: JN1378/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-03-11

Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi (lago)

Šifra: JN1381/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-04-15

Programski paketi in informacijski sistemi (lago)

Šifra: JN1376/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-24

Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije (lago)

Šifra: JN1377/2015
Datum od 2015-03-02 do 2015-04-15

Storitve medicinskih laboratorijev (toritve)

Šifra: JN1362/2015
Datum od 2015-02-27 do 0000-00-00

Nafta in destilati (lago)

Šifra: JN1358/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-02-27

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN1363/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-20

Poštne storitve (toritve)

Šifra: JN1364/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-31

Storitve, povezane zrekreacijskimi površinami (toritve)

Šifra: JN1365/2015
Datum od 2015-02-27 do 2014-12-16

Diskovno polje (RAID) (lago)

Šifra: JN1366/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-04-01

Gradbena dela na elektroenergetskih vodih (radnje)

Šifra: JN1367/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-19

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN1368/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-18

Izdelki za čiščenje in poliranje (lago)

Šifra: JN1370/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-09

Pohištvo (lago)

Šifra: JN1371/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-12

Sistem za gašenje požara (toritve)

Šifra: JN1372/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-24

Računalniška oprema in pribor (lago)

Šifra: JN1375/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-04-15

Geodetske storitve (toritve)

Šifra: JN1369/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-04-10

Gradbena dela na stranski cesti (radnje)

Šifra: JN1359/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-04-15

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN1354/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-02-27

Storitve vzvezi zodpadki (toritve)

Šifra: JN1355/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-02-27

Storitve čiščenja (toritve)

Šifra: JN1356/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-23

Odstranjevanje in obdelava odpadkov (toritve)

Šifra: JN1357/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-02-27

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN1337/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-12

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN1349/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-18

Dela na zgornjem ustroju pokopališč (radnje)

Šifra: JN1352/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-06

Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve (toritve)

Šifra: JN1353/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-02-27

Neosvinčeni motorni bencin (lago)

Šifra: JN1325/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-18

Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in znjimi povezano opremo (toritve)

Šifra: JN1348/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-04-15

Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije (lago)

Šifra: JN1329/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-09

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN1340/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-26

Okoljsko spremljanje za gradbeništvo (toritve)

Šifra: JN1351/2015
Datum od 2015-02-27 do 2015-03-27

Storitve nadzora gradbišč (toritve)

Šifra: JN1330/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-02-26

Storitve čiščenja in sanitarne storitve (toritve)

Šifra: JN1323/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-09

Storitve na področju jedrske varnosti (toritve)

Šifra: JN1336/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-12

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN1335/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-18

Osebni računalniki (lago)

Šifra: JN1324/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-04-08

Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego (lago)

Šifra: JN1311/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-11

Zemeljski plin (lago)

Šifra: JN1312/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-03-25

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN1318/2015
Datum od 2015-02-26 do 2015-02-26