Prijava!
Registracija!

Skupine


Javni razpisi

Storitve, povezane sprogramsko opremo (toritve)

Šifra: JN7089/2015
Datum od 2015-10-09 do 0000-00-00

Storitve, povezane sprogramsko opremo (toritve)

Šifra: JN7090/2015
Datum od 2015-10-09 do 0000-00-00

Telekomunikacijske storitve (toritve)

Šifra: JN7093/2015
Datum od 2015-10-09 do 0000-00-00

Specialna vozila (lago)

Šifra: JN7071/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-15

Elektrika (lago)

Šifra: JN7085/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-19

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7092/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-09

Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje (lago)

Šifra: JN7079/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-28

Gasilska vozila (lago)

Šifra: JN7081/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-22

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7084/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-17

Razna živila (lago)

Šifra: JN7086/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-19

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7091/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-18

Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in znjimi povezano opremo (toritve)

Šifra: JN7095/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-23

Storitve poslovanja zlastnimi nepremičninami (toritve)

Šifra: JN7063/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-16

Storitve računalniškega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7078/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-15

Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor (lago)

Šifra: JN7069/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-03

Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve (toritve)

Šifra: JN7072/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-22

Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva (toritve)

Šifra: JN7073/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-19

Razna živila (lago)

Šifra: JN7074/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-17

Medicinska oprema (lago)

Šifra: JN7075/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-20

Proizvodi za medicinsko uporabo (lago)

Šifra: JN7076/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-18

Gradbena dela na stavbah, povezanih zzdravstvom (radnje)

Šifra: JN7060/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-27

Varovalke (lago)

Šifra: JN7064/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-16

Laboratorijsko pohištvo (lago)

Šifra: JN7067/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-06

Specialna vozila (lago)

Šifra: JN7068/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-19

Storitve čiščenja in sanitarne storitve (toritve)

Šifra: JN7049/2015
Datum od 2015-10-09 do 0000-00-00

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7050/2015
Datum od 2015-10-09 do 0000-00-00

Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava (lago)

Šifra: JN7051/2015
Datum od 2015-10-09 do 0000-00-00

Strojne žlice, bagri in nakladalniki zžlicoter rudarski stroji (lago)

Šifra: JN7047/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-19

Proizvodi za medicinsko uporabo (lago)

Šifra: JN7052/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-22

Inženirske storitve (toritve)

Šifra: JN7053/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-29

Storitve računalniškega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7054/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-09

Storitve računalniškega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7055/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-09

Storitve računalniškega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7056/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-09

Storitve računalniškega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7057/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-09

Storitve računalniškega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7058/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-09

Storitve računalniškega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7059/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-09

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (toritve)

Šifra: JN7048/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-10-27

Specialni čolni (lago)

Šifra: JN7062/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-06

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN7045/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-09

Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme (toritve)

Šifra: JN7061/2015
Datum od 2015-10-09 do 2015-11-24

Razna živila (lago)

Šifra: JN7034/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-05

Zglobni avtobusi (lago)

Šifra: JN7040/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-26

Delovne postaje (lago)

Šifra: JN7046/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-06

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7035/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-17

Razna živila (lago)

Šifra: JN7038/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-17

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7039/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-25

Storitve na področju rekreacije, kulture in športa (toritve)

Šifra: JN7042/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-26

Gradbena dela na kanalizaciji (radnje)

Šifra: JN7043/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-28

Zdravstvene storitve (toritve)

Šifra: JN7044/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-27

Razne storitve (toritve)

Šifra: JN7021/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-14

Vozila za potujoče knjižnice (lago)

Šifra: JN7036/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-06

Elektrika (lago)

Šifra: JN7033/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-17

Programski paket za omrežni operacijski sistem (toritve)

Šifra: JN7029/2015
Datum od 2015-10-08 do 0000-00-00

Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev (toritve)

Šifra: JN7032/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-14

Oprema za nujne primere in varnost (lago)

Šifra: JN7027/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-06

Razna živila (lago)

Šifra: JN7022/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-17

Proizvodi za medicinsko uporabo (lago)

Šifra: JN7031/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-19

Inštalacija protivlomnih alarmnih sistemov (radnje)

Šifra: JN7009/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-26

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7013/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-23

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah (radnje)

Šifra: JN7017/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-05-25

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (toritve)

Šifra: JN7018/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-13

Storitve pravnega svetovanja in zastopanja (toritve)

Šifra: JN7026/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-10-14

Storitve gasilskih in reševalnih služb (toritve)

Šifra: JN6992/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-18

Gradbena dela na kanalizaciji (radnje)

Šifra: JN7023/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-06

Razna živila (lago)

Šifra: JN7008/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-17

Imunoglobulini (lago)

Šifra: JN7015/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-18

Razna živila (lago)

Šifra: JN7019/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-18

Zavarovalniške storitve (toritve)

Šifra: JN7020/2015
Datum od 2015-10-08 do 2015-11-19

Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav (radnje)

Šifra: JN6995/2015
Datum od 2015-10-07 do 0000-00-00

Dizelsko gorivo (lago)

Šifra: JN6990/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-16

Naprave za oskrbo zelektriko (radnje)

Šifra: JN7003/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-03

Medicinska oprema (lago)

Šifra: JN7001/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-18

Storitve na področju kmetijstva (toritve)

Šifra: JN7000/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-20

Revizorske storitve (toritve)

Šifra: JN7002/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-21

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7004/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-17

Elektrika (lago)

Šifra: JN7005/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-17

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7006/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-17

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanjter storitve pomoči turistom (toritve)

Šifra: JN7007/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-23

Neprebojna oblačila (lago)

Šifra: JN6999/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-17

Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme (toritve)

Šifra: JN6985/2015
Datum od 2015-10-07 do 0000-00-00

Finančne in zavarovalniške storitve (toritve)

Šifra: JN6979/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-12

Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije (lago)

Šifra: JN6989/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-16

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene (toritve)

Šifra: JN6994/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-18

Gradbena dela na križišču (radnje)

Šifra: JN6983/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-22

Gradbena dela na cestah (radnje)

Šifra: JN6984/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-22

Gradbena dela na cestah (radnje)

Šifra: JN6986/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-22

Gradbena dela na cestah (radnje)

Šifra: JN6987/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-22

Gradbena dela na elektroenergetskih vodih (radnje)

Šifra: JN6971/2015
Datum od 2015-10-07 do 0000-00-00

Potopljive črpalke (lago)

Šifra: JN6972/2015
Datum od 2015-10-07 do 0000-00-00

Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) (toritve)

Šifra: JN6957/2015
Datum od 2015-10-06 do 2015-10-07

Storitve vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture (toritve)

Šifra: JN6975/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-13

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN6976/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-05

Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in znjimi povezano opremo (toritve)

Šifra: JN6980/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-12

Gradbena dela na odlagališču odpadkov (radnje)

Šifra: JN6973/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-10-26

Plini (lago)

Šifra: JN6977/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-17

Nizkopodni avtobusi (lago)

Šifra: JN6978/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-16

Razna živila (lago)

Šifra: JN6981/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-17

Razna živila (lago)

Šifra: JN6982/2015
Datum od 2015-10-07 do 2015-11-16

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (toritve)

Šifra: JN6956/2015
Datum od 2015-10-06 do 0000-00-00

© 2015 Javni razpisi | PageLink | TOP LESTVICA | CD KEYS | Super IGREcredit card reader | moversdubai.biz | small business loans | 네이버 아이디 판매합니다 | Lakshmi VenuOne of the booming Job Portals in Kosovo currently having a high growth and is beside just job match making it offers carrier guidance and development Oferta Pune currently it has over 200 available job listings in Kosovo in all different categories but it is interesting that mos of them are in Telecommunications | Limo services are available at a cost. Though this may look exorbitant, it always reflects the desired class and style. In this regard, the costing for the limo services is based on a number of factors. Firstly is the choice of vehicle chosen by Toronto Airport Limo .The other factor is the duration for which the limo will be used. However, as an incentive, the longer the period you book the service, the higher the discounted price for the ride. Finally, there are options when metered system is used. | Films Cpasbien est un site de téléchargement de torrent film torrent film Cpasbien Torrent film a telecharger cestpasbien, cpasbien, c'est pas bien movie | Films torrent