Prijava!
Registracija!

Skupine


Javni razpisi

Naboji (lago)

Šifra: JN7538/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Storitve srečanj in konferenc vhotelih (toritve)

Šifra: JN7524/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve (radnje)

Šifra: JN7532/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Elektroencefalografi (lago)

Šifra: JN7533/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Storitve menzter storitve priprave in dostave hrane (toritve)

Šifra: JN7536/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Komunikacijska infrastruktura (lago)

Šifra: JN7540/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Turbogenerator (radnje)

Šifra: JN7520/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-01

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN7523/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-24

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7527/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-06-09

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7528/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-23

Storitve poklicnega usposabljanja (toritve)

Šifra: JN7535/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-06

Motorna vozila (lago)

Šifra: JN7502/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-19

Tehtalne naprave in tehtnice (lago)

Šifra: JN7526/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-11

Pohištvo (lago)

Šifra: JN7516/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-20

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7531/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-25

Funkcionalna podpora (lago)

Šifra: JN7530/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-20

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7519/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-18

Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov (toritve)

Šifra: JN7522/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-19

Nadziranje projekta in dokumentacije (toritve)

Šifra: JN7515/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet (toritve)

Šifra: JN7518/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Utekočinjen naftni plin (UNP) (lago)

Šifra: JN7508/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-18

Vozila za odpadke (lago)

Šifra: JN7517/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-22

Cestne označbe (lago)

Šifra: JN7513/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-19

Razna živila (lago)

Šifra: JN7507/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-20

Storitve shranjevanja podatkov (toritve)

Šifra: JN7512/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-21

Reševalna vozila (lago)

Šifra: JN7514/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-26

Naprave za hlajenje in prezračevanje (radnje)

Šifra: JN7510/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-20

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN7485/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Vezni in kontaktni elementi (radnje)

Šifra: JN7488/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego (lago)

Šifra: JN7506/2014
Datum od 2014-07-11 do 0000-00-00

Plinska goriva (lago)

Šifra: JN7469/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-16

Gradbena dela na cestnem mostu (radnje)

Šifra: JN7491/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-17

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah (radnje)

Šifra: JN7496/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-28

Montaža kovinskih konstrukcij (radnje)

Šifra: JN7498/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-15

Pohištvo in oprema za kuhinje (lago)

Šifra: JN7504/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-14

Kotlovne naprave (radnje)

Šifra: JN7490/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-18

Multimedijska oprema (lago)

Šifra: JN7470/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-25

Sol za posipanje cest (lago)

Šifra: JN7484/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-25

Sistemske in podporne storitve (toritve)

Šifra: JN7503/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-19

Dela na zgornjem ustroju športnih igrišč (radnje)

Šifra: JN7478/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-24

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7489/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-31

Vrhnja oblačila (lago)

Šifra: JN7493/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-20

Storitve urbanističnega planiranja (toritve)

Šifra: JN7497/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-07-30

Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme (toritve)

Šifra: JN7505/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-25

Storitve programiranja aplikacijske programske opreme (toritve)

Šifra: JN7501/2014
Datum od 2014-07-11 do 2014-08-20

Gradbena dela na mostu za cevovod (radnje)

Šifra: JN7479/2014
Datum od 2014-07-10 do 0000-00-00

Postavljanje ostrešijter krovska dela in znjimi povezana dela (radnje)

Šifra: JN7480/2014
Datum od 2014-07-10 do 0000-00-00

Storitve, povezane sprogramsko opremo (toritve)

Šifra: JN7473/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-16

Storitve na področju jedrske varnosti (toritve)

Šifra: JN7434/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-07

Sistemske in podporne storitve (toritve)

Šifra: JN7483/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-25

Storitve nadzora in upravljanja prometa (toritve)

Šifra: JN7462/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-20

Elektroinštalacijska dela na transformatorjih (radnje)

Šifra: JN7477/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-12

Storitve popravila in vzdrževanja strojnih inštalacij pri gradnjah (toritve)

Šifra: JN7481/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-24

Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor (toritve)

Šifra: JN7463/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-05

Gradbena dela na stavbah (radnje)

Šifra: JN7468/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-07

Zavarovalniške storitve (toritve)

Šifra: JN7451/2014
Datum od 2014-07-10 do 0000-00-00

Gradbena dela na šolskih stavbah (radnje)

Šifra: JN7459/2014
Datum od 2014-07-10 do 0000-00-00

Informacijski sistemi (lago)

Šifra: JN7441/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-16

Funkcionalna podpora (lago)

Šifra: JN7450/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-28

Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo (toritve)

Šifra: JN7452/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-21

Elektrika (lago)

Šifra: JN7453/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-13

Kemični proizvodi (lago)

Šifra: JN7457/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-15

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah (radnje)

Šifra: JN7458/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-18

Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje (toritve)

Šifra: JN7461/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-07

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7444/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-31

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7455/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-05

Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet (lago)

Šifra: JN7460/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-26

Proizvodi za medicinsko uporabo (lago)

Šifra: JN7456/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-20

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN7442/2014
Datum od 2014-07-10 do 0000-00-00

Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme (toritve)

Šifra: JN7431/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-05-14

Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov (toritve)

Šifra: JN7433/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-11

Razne tiskovine (lago)

Šifra: JN7439/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-21

Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja (toritve)

Šifra: JN7437/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-07-16

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7448/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-07

Storitve serviranja obrokov (toritve)

Šifra: JN7432/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-08-19

Razna živila (lago)

Šifra: JN7438/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-19

Tiskarske in stem povezane storitve (toritve)

Šifra: JN7443/2014
Datum od 2014-07-10 do 2014-08-27

Storitve računalniške podpore (toritve)

Šifra: JN7422/2014
Datum od 2014-07-09 do 0000-00-00

Elektronske, elektromehanske in elektrotehniške potrebščine (lago)

Šifra: JN7428/2014
Datum od 2014-07-09 do 0000-00-00

Gasilska, reševalna in varnostna oprema (lago)

Šifra: JN7412/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-07-29

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7423/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-05-12

Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest (radnje)

Šifra: JN7425/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-07-21

Storitve računalniške podpore (toritve)

Šifra: JN7427/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-05-14

Vozila za intervencijsko ukrepanje (lago)

Šifra: JN7418/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-08-19

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7424/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-07-17

Popravilo in vzdrževanje naprav (toritve)

Šifra: JN7426/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-08-06

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene (toritve)

Šifra: JN7429/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-08-19

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (lago)

Šifra: JN7430/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-08-19

Snemalni sistemi in diagnostične naprave (lago)

Šifra: JN7421/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-08-19

Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme (toritve)

Šifra: JN7419/2014
Datum od 2014-07-09 do 0000-00-00

Apnenec (lago)

Šifra: JN7420/2014
Datum od 2014-07-09 do 0000-00-00

Farmacevtski proizvodi (lago)

Šifra: JN7417/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-07-29

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (radnje)

Šifra: JN7407/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-07-24

Storitve medicinskih laboratorijev (toritve)

Šifra: JN7402/2014
Datum od 2014-07-09 do 0000-00-00

Motorna vozila (lago)

Šifra: JN7413/2014
Datum od 2014-07-09 do 0000-00-00

Tiskarske storitve (toritve)

Šifra: JN7398/2014
Datum od 2014-07-09 do 2014-07-22

Gradbena dela (radnje)

Šifra: JN7405/2014
Datum od 2014-07-09 do 2013-09-24