Prijava!
Registracija!

Skupine


Javni razpisi

Programski paketi in informacijski sistemi (Storitve)

Šifra: JN11710/2014
Datum od 2014-12-19 do 2014-12-19

Vzdrževalna dela na cestah (Storitve)

Šifra: JN11696/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-07

Dihalni aparati za medicinsko uporabo (Blago)

Šifra: JN11699/2014
Datum od 2014-12-19 do 2015-01-09

Gradbena dela na objektih za prosti čas (Gradnje)

Šifra: JN11702/2014
Datum od 2014-12-19 do 2014-11-24

Obvezilni material (Blago)

Šifra: JN11703/2014
Datum od 2014-12-19 do 2015-01-13

Razne zdravstvene storitve (Storitve)

Šifra: JN11706/2014
Datum od 2014-12-19 do 2014-12-05

Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb (Blago)

Šifra: JN11708/2014
Datum od 2014-12-19 do 2015-01-09

Pohištvo za vrtce (Blago)

Šifra: JN11707/2014
Datum od 2014-12-19 do 2015-01-30

Medicinska oprema (Blago)

Šifra: JN11704/2014
Datum od 2014-12-19 do 2015-02-12

Medicinska oprema (Blago)

Šifra: JN11705/2014
Datum od 2014-12-19 do 2015-02-05

Storitve vzvezi zodplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem (Storitve)

Šifra: JN11691/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-15

Odstranjevanje in obdelava odpadkov (Storitve)

Šifra: JN11694/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-12

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve (Storitve)

Šifra: JN11698/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-07

Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) (Blago)

Šifra: JN11667/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-27

Programski paket za podatkovne baze (Blago)

Šifra: JN11688/2014
Datum od 2014-12-18 do 0000-00-00

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (Blago)

Šifra: JN11683/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-07

Plinska goriva (Blago)

Šifra: JN11690/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-19

Lesna goriva (Blago)

Šifra: JN11693/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-30

Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme (Storitve)

Šifra: JN11692/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-30

Specialni čolni (Blago)

Šifra: JN11661/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-15

Storitve poslovanja zlastnimi nepremičninami (Storitve)

Šifra: JN11682/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-23

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (Gradnje)

Šifra: JN11686/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-07

Računovodske storitve (Storitve)

Šifra: JN11687/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-30

Stroji za predelavo hrane, pijač in tobakater pripadajoči deli (Blago)

Šifra: JN11679/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-12

Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh (Gradnje)

Šifra: JN11681/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-12

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (Storitve)

Šifra: JN11666/2014
Datum od 2014-12-18 do 0000-00-00

Storitve tehničnih testiranj (Storitve)

Šifra: JN11669/2014
Datum od 2014-12-18 do 0000-00-00

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (Storitve)

Šifra: JN11670/2014
Datum od 2014-12-18 do 0000-00-00

Razna živila (Blago)

Šifra: JN11671/2014
Datum od 2014-12-18 do 0000-00-00

Gradbena dela na cestah (Gradnje)

Šifra: JN11675/2014
Datum od 2014-12-18 do 0000-00-00

Storitve odstranjevanja snega (Storitve)

Šifra: JN11676/2014
Datum od 2014-12-18 do 0000-00-00

Storitve odstranjevanja snega (Storitve)

Šifra: JN11677/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-30

Sol in čisti natrijev klorid (Blago)

Šifra: JN11658/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-27

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (Gradnje)

Šifra: JN11674/2014
Datum od 2014-12-18 do 2015-01-19

Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme (Storitve)

Šifra: JN11655/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Proizvodi za medicinsko uporabo (Blago)

Šifra: JN11659/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme (Storitve)

Šifra: JN11644/2014
Datum od 2014-12-17 do 2014-11-11

Storitve nadzorovanja alarmnih naprav (Storitve)

Šifra: JN11651/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-12

Plini (Blago)

Šifra: JN11657/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-22

Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi (Storitve)

Šifra: JN11660/2014
Datum od 2014-12-17 do 2014-12-31

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje (Gradnje)

Šifra: JN11665/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-15

Gozdarske storitve (Storitve)

Šifra: JN11636/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-27

Razne inženirske storitve (Storitve)

Šifra: JN11664/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-30

Izdelki za čiščenje in poliranje (Blago)

Šifra: JN11647/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-07

Spektrometer mase (Blago)

Šifra: JN11653/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-27

Merilni instrumenti (Blago)

Šifra: JN11654/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-27

Razno pohištvo in oprema (Blago)

Šifra: JN11656/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-20

Medicinska oprema (Blago)

Šifra: JN11648/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-27

Vodovodna inštalacijska dela (Gradnje)

Šifra: JN11643/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo (Storitve)

Šifra: JN11645/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Različna oprema in potrebščine za pisarne (Blago)

Šifra: JN11637/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-14

Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije (Blago)

Šifra: JN11642/2014
Datum od 2014-12-17 do 2014-12-23

Razna živila (Blago)

Šifra: JN11646/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-02-02

Inženirske storitve (Storitve)

Šifra: JN11628/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Programski paket za podatkovne baze (Storitve)

Šifra: JN11629/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Podporne storitve za programsko opremo (Storitve)

Šifra: JN11630/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Storitve popravila in vzdrževanja precizne opreme (Storitve)

Šifra: JN11631/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Tirna vozila in njihovi deli (Blago)

Šifra: JN11641/2014
Datum od 2014-12-17 do 0000-00-00

Razna živila (Blago)

Šifra: JN11624/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-12-29

Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov (Storitve)

Šifra: JN11626/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-07

Storitve pravnega svetovanja in zastopanja (Storitve)

Šifra: JN11640/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-14

Gradbena dela na kanalizaciji (Gradnje)

Šifra: JN11634/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-27

Spektrometer mase (Blago)

Šifra: JN11635/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-26

Osebni računalniki (Blago)

Šifra: JN11639/2014
Datum od 2014-12-17 do 2015-01-26

Storitve nadzorovanja alarmnih naprav (Storitve)

Šifra: JN11617/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-12-22

Elektrika (Blago)

Šifra: JN11623/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-06

Storitve rešilnih avtomobilov (Storitve)

Šifra: JN11625/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-12-29

Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo (Storitve)

Šifra: JN11622/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-27

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (Storitve)

Šifra: JN11618/2014
Datum od 2014-12-16 do 0000-00-00

Programski paketi in informacijski sistemi (Storitve)

Šifra: JN11619/2014
Datum od 2014-12-16 do 0000-00-00

Programski paket za risanje in zajem slik (Storitve)

Šifra: JN11620/2014
Datum od 2014-12-16 do 0000-00-00

Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov (Storitve)

Šifra: JN11613/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-12

Storitve, povezane zgradbeništvom (Storitve)

Šifra: JN11616/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-10-27

Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego (Blago)

Šifra: JN11615/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-12-22

Stroji za zemeljska dela in izkopavanjeter pripadajoči deli (Blago)

Šifra: JN11604/2014
Datum od 2014-12-16 do 0000-00-00

Gradbena dela (Gradnje)

Šifra: JN11606/2014
Datum od 2014-12-16 do 0000-00-00

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (Blago)

Šifra: JN11597/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-12-22

Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme (Storitve)

Šifra: JN11605/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-12-22

Hrana za ribe (Blago)

Šifra: JN11610/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-12

Storitve pralnic in kemičnih čistilnic (Storitve)

Šifra: JN11612/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-28

Podporne storitve za kopenski prevoz, prevoz po vodi in zračni prevoz (Storitve)

Šifra: JN11614/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-26

Storitve, povezane sprogramsko opremo (Storitve)

Šifra: JN11590/2014
Datum od 2014-12-16 do 0000-00-00

Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora (Storitve)

Šifra: JN11591/2014
Datum od 2014-12-16 do 0000-00-00

Storitve cestnega prevoza (Storitve)

Šifra: JN11587/2014
Datum od 2014-12-15 do 2015-01-08

Motorni bencin (Blago)

Šifra: JN11603/2014
Datum od 2014-12-16 do 2014-12-22

Gradbena dela na stavbah (Gradnje)

Šifra: JN11589/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-14

Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket (Storitve)

Šifra: JN11595/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-27

Storitve popravila in vzdrževanja (Storitve)

Šifra: JN11596/2014
Datum od 2014-12-16 do 2015-01-28

Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme (Storitve)

Šifra: JN11582/2014
Datum od 2014-12-15 do 0000-00-00

Podporniki za cevovode (Blago)

Šifra: JN11583/2014
Datum od 2014-12-15 do 0000-00-00

Zavarovalniške storitve (Storitve)

Šifra: JN11584/2014
Datum od 2014-12-15 do 0000-00-00

Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme (Storitve)

Šifra: JN11586/2014
Datum od 2014-12-15 do 0000-00-00

Razvoj programske opreme za vojaško uporabo (Blago)

Šifra: JN11578/2014
Datum od 2014-12-15 do 2015-01-26

Storitve vzvezi zodplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem (Storitve)

Šifra: JN11580/2014
Datum od 2014-12-15 do 2015-01-05

Storitve programiranja paketne programske opreme (Storitve)

Šifra: JN11585/2014
Datum od 2014-12-15 do 2015-01-07

Živila, pijače, tobačni izdelki in znjimi povezani izdelki (Blago)

Šifra: JN11588/2014
Datum od 2014-12-15 do 2015-01-23

Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme (Storitve)

Šifra: JN11564/2014
Datum od 2014-12-15 do 2015-01-06

Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike (Blago)

Šifra: JN11577/2014
Datum od 2014-12-15 do 2015-01-13